Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Niepodległości 9, 83-000 Pruszcz Gdański

 

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, przysługujące obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium RP jest uznany za legalny

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI 300 ZŁ NA OSOBĘ, PRZYSŁUGUJĄCE OBYWATELOWI UKRAINY, KTÓREGO POBYT NA TERYTORIUM RP JEST UZNANY ZA LEGALNY

PODSTAWA PRWNA PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r.  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U  z 2022 r. poz. 583)

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE
Obywatelowi Ukrainy, który:
1. jest wpisany w rejestr PESEL,
2. przebywa legalnie na terytorium RP (zgodnie z ustawą jw.),
3. o pomoc mogą również ubiegać się osoby nieposiadające obywatelstwa ukraińskiego, ale który jest małżonkiem obywatela Ukrainy i który przybył do Polski bezpośrednio
z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

JAKIE KRYTERIA NALEŻY SPEŁNIĆ ABY OTRZYMAĆ POMOC
Podstawowym kryterium przyznania pomocy, jest legalne przekroczenie granicy
ukraińsko-polskiej od 24 lutego br. - rozpoczęcie działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy.
Legalność pobytu jest ustalana na podstawie rejestracji przez komendanta placówki Straży Granicznej.
Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terenie Polski przez matkę, która legalnie przekroczyła granicę.
Pomoc nie jest uzależniona od dochodu, a jej przyznanie nie wymaga wydania decyzji. Świadczenie po jego przyznaniu jest realizowane w sposób wskazany we wniosku np. na rachunek bankowy.
NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ ŚWIADCZENIE

Świadczenie przeznaczone jest w szczególności na:
1. żywność,
2. odzież,
3. obuwie,
4. środki higieny osobistej,
5. opłaty mieszkaniowe;


CO ZROBIĆ ABY OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE

Świadczenie zostanie przyznane na wniosek osoby uprawnionej po otrzymaniu numeru PESEL. Wniosek należy wypełnić literami alfabetu łacińskiego.

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

Wysokość świadczenia wynosi 300 zł na każdą osobę, pełnoletnią oraz dziecko i płatna jest jednorazowo.


REALIZACJA WYPŁATY

Konto bankowe.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK
Osobiście lub za pośrednictwem poczty:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim,  ul. Niepodległości 9
poniedziałek w godzinach 8.00 – 16.00
wtorek – piątek w godzinach 7.30 –15.30

W formie elektronicznej:
za pośrednictwem  Portalu ePUAP (z wyszukiwarki należy wybrać Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

Załączniki:

Wniosek o świadczenie jednorazowe_UA

Utworzono dnia 18.03.2022, 13:56

Informacje

Liczba wyświetleń: 67
Utworzono dnia: 18.03.2022

Historia publikacji

  • 18.03.2022 13:56, Katarzyna Staśkowiak
    Dodanie załącznika: Wniosek o świadczenie jednorazowe_UA
  • 18.03.2022 13:56, Katarzyna Staśkowiak
    Usunięcie załącznika: Wniosek o świadczenie jednorazowe_UA
  • 18.03.2022 11:32, Katarzyna Staśkowiak
    Edycja załącznika: Wniosek o świadczenie jednorazowe_UA