Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Niepodległości 9, 83-000 Pruszcz Gdański

 

Świetlica Socjoterapeutyczna

Dni i godziny pracy:

Świetlica socjoterapeutyczna przy MOPS, ul. Niepodległości 9 - od poniedziałku do piatku w godzinach 15.00-19.00


 

ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA – jest placówką dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, obejmującą swoją opieką dzieci pochodzące z rodzin niepełnych, dysfunkcyjnych, dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym. Głównym celem świetlicy jest prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Dzieci kwalifikowane są do udziału w zajęciach socjoterapeutycznych po wcześniejszym rozeznaniu sytuacji rodziny przez pracownika socjalnego i psychologa oraz na wniosek pedagoga szkolnego. Konieczna jest również pisemna zgoda rodzica/opiekuna na uczestnictwo dziecka w zajęciach.

Kadra pedagogiczna zapewnia dzieciom i młodzieży opiekę wychowawczą, pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, stymulowanie rozwojem dziecka poprzez bezpośrednie oddziaływanie na nie oraz łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie i eliminowanie zaburzeń zachowania.

Podczas zajęć szczególny nacisk kładziony jest na pomoc dzieciom i młodzieży w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie i nadmiernie je obciążających, które występują szczególnie w rodzinach z problemem alkoholowym, w rodzinach o zaburzonej więzi emocjonalnej oraz w rodzinach upośledzonych społecznie.

Informacje

Liczba wyświetleń: 523
Utworzono dnia: 24.03.2020

Historia publikacji

  • 07.10.2021 08:56, Katarzyna Staśkowiak
    Edycja strony: Świetlica Socjoterapeutyczna
  • 24.03.2020 10:32, Katarzyna Staśkowiak
    Dodanie strony: Świetlica Socjoterapeutyczna